Privacy policy en toestemming tot gebruik van gegevens bij rexbo.nl

Wij, als verantwoordelijke entiteit volgends de bepalingen inzake gegevensbescherming, verzekeren dat de verzameling, opslag, wijziging, verstrekking, afscherming, verwijdering en gebruik van uw persoonlijke gegevens in onze onderneming  steeds gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke vereisen, en dit ter bescherming van uw persoonsgebonden gegevens. Hieronder willen wij u informeren over onze gegevensverzameling en -gebruik.

 

1. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verzameling, bewerking en gebruik van uw persoonlijke dat in de zin van het Duitse recht voor gegevensbescherming is Rexbo International GmbH, rexbo.nl, Am Wasserturm 19/21, 48653 Coesfeld, Duitsland.

Als u bezwaar wilt indienen tegen de verzameling, verwerking of gebruik van uw gegevens door Rexbo / rexbo.nl in overeenstemming met de regelgeven ivm gegevensbescherming in het algemeen of voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar per email, fax of brief sturen naar:

Rexbo International GmbH
rexbo.nl
Am Wasserturm 19/21
48653 Coesfeld
Duitsland

Fax: +49 (0) 2541 84207-290
E-mail: info@rexbo.nl
 

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgebonden data

2.1 Persoonsgebonden data

Persoonsgebonden data zijn gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bvb voornaam en familienaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, geboortedatum, creditcard gegevens  en alle gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert en uw account aanmaakt. Statistische gegevens, die we bvb. bij uw bezoek aan onze Web-Shops verzamelen en die niet direkt met uw persoon in verbinding kunnen gebracht worden, vallen hier niet onder. Voorbeelden van deze statistische gegevens zijn o. a. welke paginas van onze shop populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde paginas van de Rexbo shops / rexbo.nl bezoeken.

2.2 Klantenaccount

Elke klant die zich dienovereenkomstig registreert, krijgt een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn bij ons opgeslgaen gegevens (Klantenaccount). Hier kunt u de gegevens over uw afgesloten, open en pas verstuurde bestelling inkijken en uw adresgegevens, bankgegevens en nieuwsbrief abonnement beheren. U gaat ermee akkoord uw eigen persoonlijke toegangscodes vertrouwelijk te behandelen en deze niet ter beschikking te stellen aan onbevoegde derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het misbruik van wachtwoorden, tenzij we zelf verantwoordelijk waren voor het misbruik.

2.3 Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgebonden data

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw data voor de afwikkeling van de aankoopprocedure, met inbegrip van eventuele latere garantieverlening, dienstverlening, technische administratie en marketingdoeleinden. Uw persoonsgebonden data worden enkel aan derden doorgegeven of overgedragen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of de schikking of indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

In het kader van de orderverwerking bekomen de door ons gebruikte dienstverleners (bvb. vervoerders, koerierdienst, bank) de nodige gegevens voor de afhandeling van de bestelling. Deze data mogen door de dienstverleners enkel gebruikt worden ter uitvoering van hun opdracht. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegelaten en gebeurt ook bij geen van de door ons gecontracteerde dienstverleners.

De afwikkeling van creditcard transacties gebeurt door HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.à r.l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, R.C.S. Luxembourg B 144133, e-mail: info@hso-services.com, bedrijfsleider: Dipl. Vw. Mirko Hüllemann, Heiko Strauß.

Bij uw bestelling benodigen we uw korrekte naam , adres en betalingsdata. Bij de betalingsmethode „factuur“ hebben we uw geboortedatum nodig om enkele vereiste tests door te voeren. We hebben uw email adres nodig om met u te communiceren en om de bestelling te bevestigen. Bovendien wordt deze gebruikt ter identificatie (Klantenlogin). Daarnaast ontvangt u via e-mail de bestel en verzendbevestiging.

Uw persoonsgebonde data worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer benodigd worden voor verdere vervulling van het contract of wanneer de opslag uit wettelijke gronden niet toegelaten is. Gegevens kunnen wel bewaard worden indien er een juridische retentie plicht optreed en wanneeru een annulerings aanspraak maakt.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor promotionele doeleinden

Naast het gebruik van uw gegevens voor de afwikkeling van de koopovereenkomst bij Rexbo / rexbo.nl, gebruiken we de gegevens ook om u te informeren over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes en om u bepaalde diensten aan te raden die voor u interessant kunnen zijn.

Het gebruik van uw persoonsgebonden data voor marketingdoeleinden kunt u steeds weigeren (zowel voor individuele acties als in het algemeen). Er ontstaan hierdoor geen extra kosten bovenop het basistarief. U kunt dit aanvragen met een schrijven (e-mail, fax, brief) aan het adres vermeld onder punt 1.

2.4.1 Nieuwsbrief

Voor de verzending van de nieuwsbrief, gebruiken we de zogenaamde double opt-in methode. Dit betekent dat we u enkel de electronische nieuwsbrief sturen, als u ons expliciet bevestigd dat we de nieuwsbrief dienst activeren. Wij sturen u dan een notificatie email waarin we u vragen  om via een link in de email te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Indien u niet langer de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u die steeds opzeggen, zonder dat hierdoor extra kosten bovenop het basistarief ontstaan. U kunt dit aanvragen met een schrijven (email, fax, brief) aan het adres vermeld onder punt 1. Vanzelfsprekend bevat onze nieuwsbrief ook een opzeggingslink.

2.4.2 Wedstrijden, marktonderzoek en opinieonderzoek

Bij wedstrijden gebruiken we uw gegevens voor berichtgeven ivm de wedstrijd en voor reclame van onze aanbiedingen. Gedetaillerde instructies zijn te vinden in de deelnemingsvoorwaarden van de desbetreffende wedstrijd.

We gebruiken uw gegevens ook voor marktonderzoek en opinieonderzoek. Vanzelfsprekend worden deze enkel gebruikt voor anonieme statische doeleinden en uitsluitend voor gebruik bij  Rexbo / rexbo.nl. Uw antwoorden op enquetes worden niet doorgegeven aan derden en worden niet openbaar gemaakt. Wij slaan de antwoorden op enquetes niet samen op met uw email adres of met andere persoonsgebonden data.

U kunst steeds het gebruik van uw data voor markt- en opinieonderzoek weigeren, zonder dat hierdoor extra kosten bovenop het basistarief ontstaan. U kunt dit aanvragen met een schrijven (email, fax, brief) aan het adres vermeld onder punt 1. Vanzelfsprekend bevatten onze enquetes ook een opzeggingslink.

3. Gebruik van Cookies

Het accepteren van cookies is geen vereiste om onze website te bezoeken. We wijzen er echter op dat u dan niet alle functies van onze website in volle omvang kunt gebruiken (bvb. maken van klantenaccount. aanmelden op een bestaande account, bewaren van artikel in winkelwagen, uitvoeren van bestellingen).

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw schijf worden opgeslaan en die bepaalde instelling en data bewaren voor de uitwisseling tussen uw browser en ons systeem. Er zijn in principe twee verschillende soorten cookies: zogenaamde sessie-cookies, die verwijderd worden wanneer u uw browser afsluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende langere tijd of permanent op uw harde schijf opgeslagen worden. Deze opslag helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u te personaliseren en het gebruik ervan voor u te vereenvoudigen, doordat ze bepaalde input van u opslaan, zodat u die niet telkens opnieuw moet invoeren.

Welke cookies gebruikt rexbo.nl?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden op het einde van de browser sessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (vandaar de naam sessie-cookies). Sessie-cookies worden bijvoorbeeld gebruikt, om de winkelwagen functie te kunnen aanwenden over verschillende paginas. Daarnaast gebruiken we ook Cookies, die op uw harde schijf worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch gedetecteerd, dat u reeds op onze paginas was en welke invoer en instellingen u verkiest. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw vaste schijf opgeslagen en worden automatisch verwijderd na de aangegeven tijd. Deze cookies worden in het bijzonder gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u op onze site informatie aangeboden krijgt die specifiek op uw interesses is afgestemd. Het enige doel van deze cookies bestaat erin om ons aanbod zo goed als mogelijk aan te passen aand de behoeften van de klant en er alzo voor te zorgen dat surfen bij ons zo comfortabel mogelijk is.

Welke gegevens worden opgeslagen in cookies?

In de cookies die door Rexbo / rexbo.nl gebruikt worden, worden geen persoonsgebonden data opgeslagen. Daardoor kunnen de door ons gebruikte cookies ook niet toegewezen worden aan een bepaalde persoon. Bij de activering van een cookies krijgt deze een identificatienummer toegewezen. Een koppeling tussen uw persoonsgebonden data en dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk en word ook niet gepland. Uw naam, uw IP-adres of gelijkaardige data , die een koppeling tussen de cookie en uw persoon mogelijk zouden maken, wordt op geen enkel moment opgeslagen. Op basis van de cookie-Technologie bekomen wij enkel pseudoniem informatie, over bijvoorbeeld de paginas van onze shop die bezocht worden, de producten die geraadpleegt worden, etc.

Re-Targeting

Onze websites maken gebruik van de zogenaamde Re-Targeting technologieen. We gebruiken deze technologie om het internetaanbod voor u interessanter op te bouwen. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers, die al geinteresseerd zijn in onze winkel en onze producten, attent te maken op de website van onze partners met promotieaanbiedingen. We zijn van mening, dat het aanbieden van een gepersonaliseerde reclame op basis van interesses in de regel interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die geen persoonlijke binding heeft. De opname van reclame vanut de website van onze partners gebeurt op basis van een cookie technologie en een analyse van gebruiksgedrag in het verleden. Deze vorm van reclame is volkomen anoniem. Er worden geen persoonsgebonden data opgeslagen en er wordt ook geen gebruikersprofiel gekoppeld aan uw persoonsgebonden data.

Hoe kan ik verhinderen dat cookies bewaard worden?

U kunt uw browser zo instellen, dat cookies enkel bewaard worden wanneer u daarmee instemt. Wilt u enkel de Rexbo / rexbo.nl cookies accepteren,maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners, dan kunt u dat via de instelling in uw browser „Block Cookies van derden“ wählen. In de regel vindt u in de menulijst van uw browser via de hulp functie, kunt weigeren en reeds geaccepteerde kunt uitschakelen. Bij computers die door meerdere gebruikers gebruikt worden en die cookies accepteren, bevelen wij aan dat u zich aan het einde van uw sessie volledig afmeldt.

Alternativ kunnen gebruikers de installatie van cookies van derden desactiveren door de desactiveringssite van het Network advertising Initiative te contacteren. We wijzen u er echter op, dat in in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.

4. Web Analyse

4.1 Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst de van Google Inc. („Google“).

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden om te analyseren hoe de gebruikers de website benutten. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de bezoeker aan deze website, worden in de regel doorgestuur aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden die vallen onder de overeenkomst in de Europese Economische ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verstuurt en daar ingekortt.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om om andere gegevens over diensten ivm het websitegebruik en internetgebruik aan de websitebeheerder te verstrekken. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt de opslag van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. We wijzen u er echter op, dat in in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.

Daarnaast kunt u ook verhinderen dat de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google gestuurd wordt, evenals dat deze gegevens door Google bewerkt worden, door de browser plugin te downloaden en te installeren in de volgende link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

4.2 Hotjar

Deze website gebruikt de Hotjar webanalysedienst, vooropgesteld dat u cookies hebt aangezet in uw browserinstellingen. Hotjar kan cursorbewegingen vastleggen, klikken en scrollen en het verzamelt informatie over de (sub)pagina’s die u bezoekt, uw acties, land, gebruikt apparaat, besturingssysteem en browserversie. Er wordt geen andere persoonlijke informatie verzameld. In het bijzonder wordt uw activiteit op websites die geen Hotjar gebruiken, niet verzameld.

5. Secure Data Transfer

Uw persoonlijke gegevens worden via encryptie aan ons verstuurd. Dit geldt voor uw bestelling en voor de klanten login. We gebruiken daarbij het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan echter een absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, aanvallen, wijzigingen en verspreiding van uw data aan onbevoegde derden.

6. Uw rechten

U heeft het recht om kostenvrij informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgebonden data. Hiervoor kunt u zich wenden tot het adres uit punt 1. Indien uw persoonsgebonden data die bij ons opgeslagen zijn, niet correct zijn, zullen deze gegevens, na berichtgeving van uwentwege, gecorrigeerd worden..

U heeft ook het recht, om uw toestemming tot de opslag van uw persoonsgebonden data in te trekken. Dit kan te allen tijde en zonder motivering. Hiertoe is een informeel bericht voldoende. Na dergelijke medeling worden de opgeslagen persoonsgebonden data verwijderd. Tenzij de data nog nodig zijn om voor de uitvoering van een afgesloten contract of indien er wettelijke voorschriften bestaan die de verwijdering verbieden. In deze gevallen worden de persoonsgebonden data geblokkeerd ipv verwijderd.

Voor alle vragen ivm gegevensbescherming kunt u zich wenden tot het adres vermeldt in punt 1.