Herroepingsrecht

Herroepingsvoorwaarden en modelformulier voor herroeping door eindverbruikers

U heeft het recht om binnen de veertien dagen het contract te annuleren zonder opgave van reden.

Deze herroepingsperiode bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangeduide derde ,die niet de vervoerder is, het product in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te voeren dient u ons,

Rexbo International GmbH
Am Wasserturm 19/21
48653 Coesfeld
Duitsland

E-mail: info@rexbo.nl
Tel. +31 (0) 900 5500044
Fax: +49 (0) 2541 84207-290

door middel van een duidelijke verklaring (bvb. postbrief, fax, e-mail) op de hoogte te brengen over uw besluit om u terug te trekken uit dit contract. U kunt hiervoor vrijwillig gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier.

Om de annuleringsdeadline te halen, is het toereikend dat u de mededeling van uitoefening van uw herroepingsrecht uitvoert, verzend voor de afloop van de deadline.

Gevolgen van de herroeping

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, dienen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben, inclusief verzendkosten (maar met uitzondering van extra kosten voor verzending indien u een andere verzendmethode gekozen heeft dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de herroeping, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode als dewelke u gebruikt heeft in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk onderling anders overeengekomen is. U betaalt in geen geval extra lasten. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben terugontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden (afhankelijk wat snelst is). U dient onmiddellijk en in elk geval binnen de 14 dag na de dag waarop u gebruikt maakt van uw herroepingrecht, de goederen aan ons terug te sturen of af te geven. De deadline wordt gehaald indien u de goederen voor de afloop van de 14 dagen aan ons terugzendt. U draagt de directe kosten voor het teruzenden van de goederen. U hoeft voor een waardeverminderin van goederen enkel te betalen, als dit waadeverlies te wijten is aan een handelen uwentweges dat niet noodzakelijk was voor het testen van de aard de kenmerkenen de werking van de goederen.                                                  
Einde van de herroepingsinstructies

Modelformulier voor herroeping

(Indien u een contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Aan:

Rexbo International GmbH
Am Wasserturm 19/21
48653 Coesfeld
Duitsland

E-mail: info@rexbo.nl
Tel: +49 (0)2541 900 35 51
Fax: +49 (0)2541 84207-290

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van volgende goederen (*)/ levering van volgende diensten (*)

Bestelt op (*)/ontvangen op (*):

Naam van de koper(s):

Adres van de koper(s):

Handtekening van de koper(s) (enkel bij terugsturen op papier):

Datum:

_______________

(*) schrappen wat niet past.