Algemene voorwaarde


Download algemene voorwaarde (pdf | 118 KB)

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand, en klanteninformatie bij overeenkomsten in de electronische handel

§ 1 Toepasselijkheid

Voor zakelijke relaties tussen ons en de klant gelden bij bestellingen via de Internetshop de volgende algemene voorwaarden in de versie van het moment van bestellen.

§ 2 Sluiten van contract

De presentatie van onze producten op onze website bevat slechts een uitnodiging aan de klanten om een contract aan te bieden.

Indien de klant een bestelling verstuurt, maakt hij een aanbod in de zin van § 145 BGB (Duits civiel recht). De klant ontvangt per email een bevestiging van de ontvangst van de bestelling.

De overeenkomst met ons komt tot stand , wanneer wij het aanbod van de klant binnen de 2 werkdagen na het sturen van de bestelling aanvaarden (in geschreven vorm of in tekstvorm). De relevante datum in dit opzicht is het moment waarop de klant onze aanvaarding bekomt.

Werkdagen zijn alle kalenderdagen met uitzondering van zondagen of landelijk (Duitsland) geldende wettelijke feestdagen.

§ 3 Levering, verzendkosten, risico overdracht

De levering gebeurt volgend de aangegeven verzendkosten in de bestelling. Indien de klant een eindverbruiker is, dragen wij het verschepingsrisico, onafhankelijk van de verzendingswijze. Indien de klant een zakelijke klant is, dragen we alle risicos over aan de klant van zodra de producten overgeleverd worden aan de logistieke partner.

§ 4 Eigendomsrecht

Tot de volledige betaling van de koopsom ontvangen is, blijven de geleverde produkten eigendom van rexbo.de.

§ 5 Betalingen

Enkel de betalingsmethoden zoals aangegeven in de bestelprocedure worden aanvaard.

§ 6 Regelingen ivm pand gebruikte onderdelen (Altteile-Pfand)

Bij de levering van ruilonderdelen, wordt een pand voor gebruikte onderdelen gevraaagd. Het bedrag wordt aangegeven in de betreffende artikelomschrijving. Het pand wordt terugbetaald aan de klant na de terugzending van een vergelijkbaar en herstelbaar gebruikt onderdeel. De omvang van het teruggezonden gebruikt onderdeel moet overeenstemmen met de omvang van geleverde deel. In onderstaande gevallen is het artikel niet herstelbaarheid:

Luchtcompressoren:
vastgelopen, gescheurde behuizing, ontbrekende onderdelen, ontmandelde, gebroken of manueel beschadigde onderdelen, volledig verroeste compressor

Stuurinrichting:
ontmantelde stuurinrichting, beschadiging aan de tandwieloverbrenging van de stuuras, beschadigde of kapotgedraaide schroefdraad, beschadigde behuizing, ontbrekende onderdelen zoals drukleidingen en stuurarmen, verroeste tandheugel, stuurinrichtingen die omwille van een ongeval ingeruild worden.

Stuurbekrachtigingspompen:
beschadigde toevoersleiding, gebroken behuizing, assen die uit de pomp gescheurd zijn of die beschadigd zijn, gebroken behuizing of beschadigde schroefdraad, versleten aandrijfassen (snaarschijf of adapter gelost of afgevallen), snaarwiel met onbalans of beschadigingen, beschadigde adapter

Dynamo:
ontbrekende onderdelen of gedemonteerde onderdelen, sterke corrosie, anker/rotor draait niet vrij, verbrand, gebroken, beschadigd of vervormd aggregaat.

Gebruikte onderdelen / Altteile worden in Duitsland kostenvrij afgehaald. De verzendkosten voor gebruikte onderdelen die vanuit het buitenland verstuurd worden, na voorleggen van het kostenbewijs, terugbetaalt tot een maximum van 15,90 Euro.

§ 7 Aansprakelijkheid voor gebreken

De wet op productaansprakelijkheid is van toepassing.

§ 8 Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand, en klanteninformatie bij overeenkomsten in de electronische handel

a) Wij zijn niet onderworpen aan speciale of hierboven niet vermelde gedragscodes.

b) Alle imputfouten bij de opgave van uw bestelling kunt u bij de afsluitende bevestiging voor het verzenden van het contract detecteren, en met behulp van de verwijder- en veranderingsfunktie korrigeren vooraleer de bestelling verzonden wordt.

c) De belangrijkste kenmerken van de door ons aangeboden producten, evenals de geldigheidsduur van producten met een beperkt aanbod, kunnen bij de productomschrijvingen geraadpleegd worden.

d) De afsluiting van het contract gebeurt in de Duitse taal.

e) Klachten en garantieaanspraken kunnen aangebracht worden op het adres zoals vermeld in de provideridentificatie (website host) .

f) De tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen en is deswegen niet toegankelijk bij ons door de klant.

g) Voor informatie ivm betaling, levering of uitvoering verwijzen we u naar het aanbod.

§ 9 Informatie over procedures voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie

Wij zijn niet voorbereid op noch verplicht tot deelname aan procedures voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie.

§ 10 Varia

De Duitse rechtspraak is van toepassing op de contractuele relatie tussen de klant en ons evenals op de algemene verkoopsvoorwaarden. Indien de klant een eindverbruiker is , dan blijft de wetgeving en rechtspraak ter bescherming van de gebruiker uit het land waar de eindverbruiker zijn gewone verblijfplaats heeft , en waarvan niet kan worden afgeweken bij overeenkomst, onaangeast door deze overeenkomst. De toepassing van het UN - Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

V SN 41